Пиротско

Пиротско
1.63м х 0.82м

ID# 000039


Тук втъкани са 
     всички сезони
на чипровски 
      вълшебен стан.
Цветовете наесен 
         се ронят
и разлистват се
     пролет на длан...